Tiếp tục dãn cách theo dõi tình hình đến 20/09

  • + Doanh nghiệp đang làm việc 3 tại chỗ: Được thay đổi người lao động (Đối với NLĐ cư trú tại vùng xanh và DN trong 14 ngày không có F0)
  • + Doanh nghiệp trở lại hoạt động: Đăng ký vs địa UBND địa phương thực hiện 3 tại chỗ. ((Đối với NLĐ cư trú tại vùng xanh – tiêm ít nhất 1 mũi vacxin, xét nghiệm RT-PCR .)
  • + Tổ chức thực hiện: Sở Công thương.

Khách hàng tải về theo đường link dưới đây

TCA Audit