Quy trình và thủ tục làm hồ sơ để Người lao động và Người sử dụng lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo nghị quyết số 116, Người lao động được nhận trợ cấp 1 lần lên tới 3.3trđ và Người sử dụng lao động sẽ được giảm tỷ lệ đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%, chính thức ngày 01/10/2021, đã có Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn quy trình và thủ tục để Người lao động và Người sử dụng lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Quy trình và thủ tục đối với Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền

Khi đã xác định được mình thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ, thì tiếp đó chúng ta cần xác định được mức hưởng của mình thuộc mức nào trong 6 mức hưởng đã quy định, theo đó:

“Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động tại thời điểm 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đọc thêm: Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền và doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm

>>Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ là tổng thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng tại thời điểm 30/9/2021”

Theo quy định thì sẽ có 02 đối tượng NLĐ được hưởng hỗ trợ, tương ứng với mỗi đối tượng sẽ có quy trình và thủ tục thực hiện như sau:

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại 30/9/2021:

Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN từ 01/01/2020 đến 30/9/2021:

Quy trình, thủ tục giảm mức đóng BHTN cho Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid 19:

  Đối với đối tượng là người sử dụng lao động, chinh sách hỗ trợ giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022, Đơn vị không cần thực hiện hồ sơ cơ quan BHXH sẽ tự giảm số đóng dựa trên dữ liệu BHXH đang quản lý.

Nguồn: ST

TCA Audit