Giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm bắt buộc do dịch Covid-19

Tiền lương là yếu tố cơ bản quyết định đến thu nhập, đời sống vật chất của người lao động. Trong khâu tính và trả lương, doanh nghiệp cần căn cứ vào các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó có các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tóm tắt thay đổi việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN

Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN sẽ được giảm từ 01/07/2021 đến 30/06/2022, tóm tắt thay đổi như sau

Phân loạiThay đổiHiện tạiĐối tượng áp dụngĐiều kiện, thủ tục thực hiện
Tỷ lệ đóng bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH(Phần người sử dụng lao động chịu)0%0,5%Người sử dụng lao động (Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước)Doanh nghiệp không cần làm hồ sơ, tự thực hiện tính và đóng tiền tham gia bảo hiểm (*)

Theo quy định, toàn bộ số tiền doanh nghiệp giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng số tiền này để hỗ trợ như thế nào nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang lúng túng trong vấn đề này.

Chúng tôi đính kèm công văn hướng dẫn

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Ngoài ra, quy định cũng cho phép tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất

>> Điều kiện: Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021

>> Thời gian tạm dừng: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ. Trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng

Hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng và không bị tính lãi chậm đóng cho khoản này.

>> Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
>> Phần mềm hóa đơn điện tử có chịu thuế GTGT không?

Thủ tục

Người sử dụng lao động nộp

Văn bản Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cho Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, và 01 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận kết quả trong 05 ngày làm việc từ Cơ quan bảo hiểm

Kê khai tại mục 06 trên tờ khai TK3-TS (thực hiện qua giao dịch điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy qua bưu điện đối với đơn vị chưa đăng ký kê khai qua mạng) ghi rõ mã ngành nghề.

Tham khảo căn cứ pháp lý

Quyết định 595/QĐ-BHXH

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Nguồn: ST

TCA Audit