Doanh nghiệp không phát sinh trả lương có phải nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN tháng quý?

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ trong tháng, quý thì không phải nộp tờ khai này. Tuy nhiên, từ 5/12/2020, khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực hướng dẫn Luật quản lý thuế thì không đề cập đến điểm này. Do chưa có thông tư hướng dẫn từ phía Bộ Tài chính với Luật quản lý thuế 2019, những doanh nghiệp không trả lương cho người lao động không biết có hay không phải nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN.

Doanh nghiệp không phát sinh trả lương không phải nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Theo hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế, trường hợp doanh nghiệp không có người lao động, không phát sinh trả thu nhập thì không phải kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng (hoặc quý) do chưa có quy định cụ thể, để giảm thiểu thủ tục và cũng không phải khai quyết toán thuế TNCN

Ngày 1/7 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2393/TCT-DNNCN về kê khai thuế thu nhập cá nhân trong đó có hai ý chính như sau:

1, Các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoản thể, tổ chức chính trị – Xã hội có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thì sẽ kê khai thuế TNCN theo quý

2, Trường hợp không phát sinh trả thu nhập thì không phải nộp tờ khai 05/KK-TNCNTham khảo chi tiết công văn 2393/TCT-DNNCN

Tuy nhiên trước đó do chưa có hướng dẫn thống nhất, khá nhiều cơ quan thuế đang yêu cầu doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai tạm khấu trừ thuế TNCN tháng, quý kể cả không phát sinh số liệu. Ví dụ

Hoặc tại công văn 19434/CT-TTHT

Vì vậy, để thận trọng, doanh nghiệp có thể

+ Chủ động vẫn nộp tờ khai tạm khấu trừ thuế TNCN tháng, quý. Trường hợp sau đó có hướng dẫn khác sẽ làm công văn xin hủy tờ khai đã nộp.

+ Trực tiếp hỏi quan điểm về quản lý thuế đang được áp dụng tại địa phương qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến . Xem thêm: Con trên 18 tuổi có được xem là người phụ thuộc giảm trừ thuế TNCN?

Cũng lưu ý thêm, doanh nghiệp cần phân biệt trường hợp này với trường hợp có trả thu nhập nhưng không không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, trường hợp này vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Về vấn đề trả lương, doanh nghiệp cần lưu ý theo Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người lao động phải được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn theo kỳ mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Tham khảo thêm: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2021

Tham khảo Luật

Theo điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

Theo điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

“…2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý…”

TCA Audit