DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I. XÂY DỰNG HỆ TƯ TƯỞNG CHO GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

Tham gia cùng doanh nghiệp trong việc đưa ra định hướng, giá trị cốt lõi, sứ mệnh và phương châm hoạt động của Doanh nghiệp, hệ tư tưởng theo quan điểm của Chủ đầu tư, cổ đông, giá trị văn hóa của Doanh nghiệp…

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, HỆ THỐNG TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Xây dựng bộ tài liệu hoạt động, quy trình vận hành doanh nghiệp; -Chức năng nhiệm vụ phòng ban, bộ phận;

Quy chế quản lý, quy trình kiểm soát….

TCA Audit | Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP, CHỦ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG, CHỦ NỢ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Xây dựng các báo cáo đứng ở trong các mối quan hệ của các chủ thể.

IV. THAM GIA VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÙNG CHỦ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG

  • Tư vấn đầu tư;
  • Nghiên cứu thị trường;
  • Báo cáo tiền khả thi;
  • Phương án kinh tế, tính toán hiệu quả dự án đầu tư của Doanh nghiệp…

V. TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Tái cấu trúc doanh nghiệp (restructuring) là quá trình tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên nền tảng là cấu trúc cũ của doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc này nhằm mục đích là để khắc phục những yếu kém nội tại của doanh nghiệp. Đồng thời, việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

VI. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP ERP, CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Tư vấn giải pháp ERP trong quản trị tổng thể từ sản xuất, bán hàng chuỗi cung ứng đến quản lý tài chính trong doanh nghiệp;

Tư vấn hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử, giải pháp công nghệ trong chuỗi giá trị của Doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây(Cloud)…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty…

TCA Audit

Có Thể Bạn Cũng Quan Tâm

Chúng tôi lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và đồng hành chia sẻ cùng Doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, ngăn ngừa mọi rủi ro pháp lý, tiết kiệm được chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống kiểm tra, KTNB là cấu trúc nòng cốt của quản trị điều hành DN; là cơ sở nền tảng, điều kiện tiên quyết của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Châu Á cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại. Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt sẽ cho phép doanh nghiệp hoạt động như một cỗ máy trơn tru, đồng thời giúp ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn, năng suất cao hơn và cuối cùng là thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.

Chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Phần mềm CKS và HĐĐT của Châu Á – Đơn vị hàng đầu Việt Nam với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 500 tổ chức và hàng ngàn cá nhân.