DỊCH VỤ NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG, KHEN THƯỞNG, BẢO HIỂM

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I. TƯ VẤN VỀ HOẠCH ĐỊNH, ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ

Tư vấn về sơ đổ tổ chức phù hợp từng loại hình doanh nghiệp, quy mô hoạt động, tổ chức phòng ban, cơ cấu phòng ban;

Tư vấn về xây dựng KPIs;

Tư vấn xây dựng mô tả công việc, nhân sự phù hợp;

Tư vấn về doạn thảo hợp đồng lao động;

II. TƯ VẤN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Tư vấn, tuyển dụng lao động cho Doanh nghiệp;

Tư vấn về xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, học tập của lao động tại Doanh nghiệp;

Tổ chức, tham gia trong quá trình cung úng, đào tạo theo từng chuyên đề, kỷ năng của lao động tại doanh nghiệp;

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, KPIs chùm nho, KPIs DeP…

III. XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ, THANG BẢN LƯƠNG, QUY ĐỊNH LƯƠNG, CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG

Tư vấn xây dựng hệ thống thang bảng lương;

Tư vấn xây dựng chế lương, khen thưởng;

Tư vấn xây dựng chính sách lao động;

Tư vấn xây dựng chế độ tiền lương, công tác, phụ cấp…

IV. HOÀN THIỆN HỒ SƠ, KÊ KHAI, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tư vấn thủ tục, hồ sơ kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn…

Tư vấn, lập hồ sơ đăng ký tăng, giảm bảo hiểm;

Tư vấn các chế độ bảo hiểm của người lao động;

Làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm…

TCA Audit

Có Thể Bạn Cũng Quan Tâm

Chúng tôi lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và đồng hành chia sẻ cùng Doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, ngăn ngừa mọi rủi ro pháp lý, tiết kiệm được chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống kiểm tra, KTNB là cấu trúc nòng cốt của quản trị điều hành DN; là cơ sở nền tảng, điều kiện tiên quyết của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Châu Á cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại. Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt sẽ cho phép doanh nghiệp hoạt động như một cỗ máy trơn tru, đồng thời giúp ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn, năng suất cao hơn và cuối cùng là thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.

Chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Phần mềm CKS và HĐĐT của Châu Á – Đơn vị hàng đầu Việt Nam với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 500 tổ chức và hàng ngàn cá nhân.