DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I. KẾ TOÁN TUÂN THỦ, KHAI BÁO THUẾ

Thiết kế hệ thống kế toán phù hợp với nhu cầu quản lý của DN; – Thu thập hóa đơn, chứng từ hàng tháng và tư vấn cho DN;

Ghi nhận các nghiệp vụ K Tế, TC vào hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán;

Tư vấn, lập và gửi báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm; – In & đóng chứng từ hàng tháng, quý và sổ sách hàng năm;

Lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm;

Bàn giao chứng từ, sổ sách và tư vấn cho khách hàng hàng tháng, quý, năm;

Kiểm tra báo cáo thuế, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính và tư vấn cho khách hàng theo hướng có lợi nhất…

II. KẾ TOÁN NỘI BỘ

Cung cấp nhân sự kế toán làm tại doanh nghiệp. Ghi chép phản ảnh một cách tỉ mỉ, chính xác các nghiệp vụ thực tế phát sinh không phân biệt có hoặc không có hóa đơn;

Kế toán nội bộ cung cấp báo cáo thu chi, theo dõi tồn kho, công nợ, các khoản vay, đầu tư, kế toán bán hàng, tiền lương…một cách cụ thể, lưu chuyển dữ liệu và lưu trữ chứng từ một cách khoa học.

III. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đánh giá các rủi ro trong hệ thống chứng từ, sổ sách, chính sách kế toán;

Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

Tham mưu, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp

Nắm bắt các nhu cầu quản trị của doanh nghiệp cũng như các định hướng kinh doanh của doanh nghiệp sắp tới;

Đề xuất phương án xử lý, khắc phục và đưa ra gải pháp phòng ngừa các rủi ro đã xác định.

Hỗ trợ tổ chức bộ máy kế toán nội bộ và kiểm soát nội bộ;

Tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các công ty kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính;

Hỗ trợ cung cấp tài liệu kế toán và giải trình với công ty kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo kiểm toán.

IV. THIẾT LẬP BỘ MÁY KẾ TOÁN, QUY TRÌNH, QUY CHẾ

Xây dựng chức năng nhiệm vụ Ban/Phòng kế toán tài chính;

Xây dựng mô tả công việc và đánh giá KPIs; -Xây dựng hệ thống kiểm soát;

Xây dựng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ…

Tham mưu cân đối, phân phối lợi nhuận và cân đối trích lập các quỹ và quản lý vốn trong doanh nghiệp;

Xây dựng quy trình cho các phần hành kế toán trong doanh nghiệp (quy trình bán hàng, quy trình giá thành, quy trình thanh toán…)

V. XÂY DỰNG HẾ THỐNG BÁO CÁO, QUẢN TRỊ CHUYÊN SÂU

Xây dựng nhóm Data cho Doanh nghiệp;

Thiết lập bộ báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc theo nhu cầu của Doanh nghiệp, cổ đông, chủ nợ;

Báo các phân tích yếu tố chi phí, cơ cấu chi phí trực tiếp, gián tiếp, trong sản xuất, ngoài sản xuất;

Xây dựng báo cáo đánh giá bộ phận;

Xây dựng hệ thống tính giá thành sản phẩm, xây lắp, giá vốn hàng bán;

Báo cáo điểm hòa vốn, lợi nhuận mong muốn; -Báo cáo phân tích theo nhóm Pareto….

Tham mưu quyết định giá bán sản phẩm…

Có Thể Bạn Cũng Quan Tâm

Chúng tôi lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và đồng hành chia sẻ cùng Doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, ngăn ngừa mọi rủi ro pháp lý, tiết kiệm được chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống kiểm tra, KTNB là cấu trúc nòng cốt của quản trị điều hành DN; là cơ sở nền tảng, điều kiện tiên quyết của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Châu Á cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại. Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt sẽ cho phép doanh nghiệp hoạt động như một cỗ máy trơn tru, đồng thời giúp ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn, năng suất cao hơn và cuối cùng là thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.

Chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Phần mềm CKS và HĐĐT của Châu Á – Đơn vị hàng đầu Việt Nam với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 500 tổ chức và hàng ngàn cá nhân.