DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I. ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ

  • Đào tạo, hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các khoản thuế khác;
  • Đào tạo, hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN;

II. ĐÀO TẠO HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

  • Đào tạo, hướng dẫn chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán;
  • Đào tạo, hướng dẫn hạch toán trên máy tính, trên thực tiễn chứng từ;
  • Hướng dẫn lập bộ báo cáo tài chính…
  • Đào tạo, hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

III. ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ ĐỌC BCTC

  • Đào tạo Giám đốc, Lãnh đạo về đọc và phân tích báo cáo tài chính;

IV. CẬP NHẬT TẠI ĐƠN VỊ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, THAY ĐỔI, CỦA LUẬT, VĂN BẢN

TCA Audit
Education

Có Thể Bạn Cũng Quan Tâm

Chúng tôi lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và đồng hành chia sẻ cùng Doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, ngăn ngừa mọi rủi ro pháp lý, tiết kiệm được chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hệ thống kiểm tra, KTNB là cấu trúc nòng cốt của quản trị điều hành DN; là cơ sở nền tảng, điều kiện tiên quyết của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Châu Á cung cấp một giải pháp quản lý đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên, từ quá khứ đến hiện tại. Đồng thời, thực hiện việc tính toán lương thưởng cho nhân viên nhanh chóng, chính xác.

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt sẽ cho phép doanh nghiệp hoạt động như một cỗ máy trơn tru, đồng thời giúp ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn, năng suất cao hơn và cuối cùng là thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.

Chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Phần mềm CKS và HĐĐT của Châu Á – Đơn vị hàng đầu Việt Nam với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, kê khai thuế,… cho hơn 500 tổ chức và hàng ngàn cá nhân.