TCA Audit

Văn Bản Pháp Luật

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Xem thêm

Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng

Cách kê khai thuế môn bài qua mạng như nào? Kế toán Châu Á xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp; Cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Xem thêm

TCA Audit