Các bước tải và cài đặt phần mềm HTKK

Phần mềm HTKK thuế mới nhất đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân; Bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số nội dung khác.

>> Lỗi Phần Mềm HTKK Bị Tự Thoát – 2 Cách xử lý đơn giản

>>Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

BƯỚC 1:  Vào trang www.gdt.gov.vn

BƯỚC 2: Kéo chuột xuống cuối trang để nhìn thấy biểu tượng HTKK bên phải màn hình, tích chuột vào biểu tượng HTKK

BƯỚC 3: Sau khi chọn HTKK sẽ xuất hiện màn hình bên dưới, kích chọn bộ cài đặt ZIP phiên bản mới nhất 4.5.9

BƯỚC 4: Sau khi tải bộ cài về, nhìn góc dưới cùng bên trái màn hình:

BƯỚC 5: Mở bộ cài vừa tải về, xuất hiện màn hình, kích vào Close

BƯỚC 6: Kích để chuột vào dòng HTKK 4.5.9 hiện màu xanh, sau đó kích chọn biểu tượng WIZARD

BƯỚC 7Xuất hiện màn hình, kích chuột vào Finish

BƯỚC 8: Bộ cài đã được tải về ổ C của máy tính, kích chuột vào bộ cài:

BƯỚC 9: Kích chuột vào SETUP để bắt đầu cài đặt:

BƯỚC 10: Kích chọn YES

BƯỚC 11: Chọn cài đặt nâng cấp ứng dụng, sau đó kích chọn tiếp tục:

BƯỚC 12: Kích chuột vào Finish bắt đầu chạy cài phần mềm

BƯỚC 13: Sau khi bộ cài chạy xong sẽ xuất hiện biểu tượng HTKK 4.5.9 trên màn hình máy tính.Việc cài đặt hoàn thành.

TCA Audit